Komplex vizsga tárgyai

Komplex vizsga fő- és melléktárgyai a Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergiológiai Doktori Iskolában

Főtárgyak

 1. A szisztémás autoimmun kórképek immunpathomechanizmusa.
 2. A szervspecifikus autoimmun kórképek immunpathomechanizmusa.
 3. A különböző típusú allergiák immunpathomechanizmusa és modern terápiája.
 4. A veleszületett és az adaptív immunitás primer és szekunder defektusai.
 5. A veleszületett és adaptív immunitás jellemzői.
 6. Bőr immunrendszer felépítése, működése.
 7. Nyálkahártyák immunrendszere és felépítése
 8. Rheumatológiai kórképek immunpathomechanizmusa.
 9. Szemészeti immunológiai kórképek pathomechanizmusa
 10. Gyulladásos bélbetegségek immunpathomechanizmusa

Melléktárgyak

 1. Szisztémás autoimmun betegségek klinikai jellemzői, kezelése
 2. Immun-mediált gyulladásos betegségek jellemzői, kezelésük (melyek nem sorolhatóak a jól ismert autoimmun és allergiás mechanizmusúak közé)
 3. Allergiás betegségek jellemzői, kezelésük (nyálkahártyák, bőr)
 4. Szervspecifikus autoimmun betegségek jellemzői, kezelésük (bőr, nyálkahártyák)
 5. Az immunrendszer működését befolyásoló terápiás lehetőségek
 6. Tumor immunológia
 7. Fertőzések elleni immun védekező mechanizmusok
 8. Az autoinflammatorikus betegségek klinikai és genetikai formái
 9. Molekuláris genetikai módszerek és jelentőségük a betegségek pathomechanizmusában és diagnosztikájában
 10. A klinikai immunológiai laboratóriumi vizsgálatok alkalmazhatósága az immunbetegségek lefolyásának nyomonkövetésében és a terápia monitorozásában.
 11. A CD4+ T-helper sejtek alcsoportjainak szerepe az autoimmun kórképek kialakulásában
 12. A lokális (mucosa) immunitás és a szisztémás immunitás kapcsolata
 13. A mintázatfelismerő receptorok szerepe a veleszületett immunitásban
 14. Citokinek és citokin receptorok
 15. Az antigén prezentáló sejtek és az antigén prezentáció
 16. B-sejt fejlődés és differenciálódás, az egyes alcsoportok funkciói
 17. T-reg sejtek alcsoportjai, funkciói, szerepük az immunológiai szabályozásban
 18. Immunkomplexek által előidézett betegségek és patológiai eltérések
 19. Antitest alapú radionuklid terápia és molekuláris képalkotás
 20. Autoimmun betegségek szemészeti manifesztációi

List of the primary subjects of the complex examination

Primary subjects:

 1. Immunpathomechanisms of  systemic autoimmune disorders
 2. Immunpathomechanisms of  organ specific autoimmune diseases
 3. Immunpathomechanisms of  different types of allergies and their modern therapies
 4. Primary and secondary defects of innate and adaptive immunity
 5. Innate and adaptive immunity
 6. Structure and function of the skin immune system.
 7. Immune system and structure of mucous membranes
 8. Immunpathomechanisms of rheumatology disorders
 9. Pathomechanism of ophthalmological immunological disorders
 10. Immune pathomechanism of inflammatory bowel disease

Secondary subjects:

 1. Systemic autoimmune diseases (clinical characteristics, therapy)
 2. Immune-mediated inflammatory disorders (characteristics and therapy) (incl. those that are not classified to well-known autoimmune and allergy mechanisms)
 3. Allergic diseases (characteristics and therapy) (mucous membrane, skin)
 4. Organ-specific autoimmune diseases (characteristics and therapy) (mucous membrane, skin)
 5. Therapies modifying immune system mechanisms
 6. Tumour immunology
 7. Immunological protective mechanisms against infections
 8. The clinical and genetic forms of autoinflammatory diseases
 9. Molecular genetic methods and their role in disease pathomechanism and diagnostics
 10. The use of clinical immunology laboratory parameters in the follow-up of immune diseases and monitoring therapy.
 11. The role of CD4+ T-helper cell subgroups in the development of autoimmune diseases
 12. The relationship of the local (mucosa) and the systemic immunity
 13. Role of pattern recognition receptors in innate immunology
 14. Cytokines and their receptors
 15. The antigen presenting cells and the antigen presentation
 16. B-cell development and differentiation (function of different subgroups)
 17. The subgroups of T-reg cells, their functions, and roles in immunological regulations
 18. Immuncomplex diseases and pathological deviations
 19. Antibody-based radionuclide therapy and molecular imaging
 20. Ophthalmic manifestations of autoimmune diseases
Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:59